Werkwijze

Gezinsgerichte zorg

De equitherapie en begeleiding vindt plaats vanuit het perspectief van gezinsgerichte zorg. Dit betekent dat het gezin eerstverantwoordelijke is wat betreft de opvoedings- en gezinscultuur en dat Elsa als equitherapeut/begeleider de taak heeft om met specifieke (sub)doelstellingen de totaaldoelstellingen van ouders te ondersteunen. Samen met ouders/verzorgers (en mogelijk ook hun kind) wordt tijdens de intake besproken hoe de begeleiding van hun kind wordt vormgegeven. Het handelingsplan wat Elsa vervolgens opstelt, wordt besproken met ouders en waar nodig aangevuld/bijgewerkt.

Voorafgaand/na de begeleidingssessie is er altijd ruimschoots de tijd voor ouders om hun verhaal kwijt te kunnen, over hoe het nu met hun kind gaat, dingen waar ze tegen aan lopen en eventuele andere zaken die bij hun spelen. Ook broertjes/zusjes of eventueel andere nauw betrokken familieleden zijn welkom, na goed overleg met Elsa (het kind moet dat wel prettig vinden/aankunnen) en als ze zich aan de veiligheidsregels van Álfasaga houden. Dat is ook het mooie aan deze begeleidingsvorm, het is erg uitnodigend voor jong en oud wat ervoor zorgt dat het makkelijker is om het gezin erbij te betrekken indien gewenst.

Tijdens de sessie 

Bij Álfasaga staat het voorop dat er tijd en ruimte is voor de interactie met het dier, en later ook met de mens. Mensen geven in de interactie met hun medemens én andere dieren (!) allerlei signalen af die een opening vormen tot contact en groei, bij de een is dit duidelijker zichtbaar dan de ander. Hulpverleners hebben soms moeite met afwachten, zijn snel geneigd om van alles te ‘doen’. Maar het paard zet de mens in beweging, zowel letterlijk als in zijn gevoel. En er valt veel te ervaren in het werken met het paard! Dit legt de basis voor het werken aan doelen op uiteenlopende gebieden, waarop sommigen meer beperkt zijn dan anderen. En een beperking op één vlak vaak zorgt voor een versterking op een andere vlak. Juist op deze sterke kanten zal ik ook insteken tijdens de therapie. Want door te ervaren wat je allemaal kan bereiken, samen met het paard, voel je je goed en kan je groeien. Het terrein van Álfasaga biedt de ruimte en mogelijkheden om op ongedwongen wijze, letterlijk buiten de ‘box’ van een therapieruimte, aan doelen te werken. Doelen kunnen op zowel motorisch, sociaal, emotioneel als sensorisch vlak liggen. Ik geloof daarbij in het aanleren van nieuwe gedragingen door het opdoen van succeservaring in praktische situaties, indien mogelijk in combinatie met een meer theoretische uitleg ingebed in methodes zoals het leggen van kaartjes bij bepaalde situaties. Dit alles is per kind verschillend en wordt bepaald door hoe hij/zij leert. Als uw kind sterk visueel in ingesteld, zal worden ingezet op plaatjes, foto’s of pictogrammen, terwijl voor kinderen die auditief sterker zijn dingen worden benoemd/besproken of bepaalde muziek kan worden ingezet. 

Als therapeut creëer ik een veilige omgeving, waarbij het kind het gevoel krijgt dat het goed is zoals hij/zij is. Ik stuur bij op momenten waarop de aandacht verzwakt, als er grenzen moeten worden bewaakt in gedrag of juist grenzen moeten worden verlegd. Uiteraard garandeer ik ten alle tijden de veiligheid van het kind, en het paard. Ik ben eerlijk, geduldig en duidelijk, waarbij ik vaak gebruik maak van humor. Bij Álfasaga wordt de Ethische Code voor Equine Assisted Therapy gehanteerd.

De eerste kennismaking en de verdere gang van zaken

Ben je nieuwsgierig naar wat Álfasaga voor je kind kan betekenen, neem dan contact op. We kunnen dan een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking op de locatie. Neem daarna de tijd om te beslissen of dit is wat je zoekt. Na de kennismaking krijg je een een aantal formulieren mee voor aanmelding. En hoe daarna verder?

   • Graag de benodigde formulieren invullen en opsturen, dan maken we een afspraak voor een intake. Dit is meestal ongeveer twee weken later, als er een indicatie vanuit ZIN of PGB moet worden aangevraagd kan dit wat langer duren. Dat verschilt per gemeente. De intake kan zowel op locatie als in de thuissituatie van het kind plaatsvinden
   • Bij de intake is het kind in principe niet aanwezig vanwege het langere zitten, eventueel een ouder kind wel. Wel wordt met het kind besproken, elk op zijn niveau, waarom hij/zij naar Álfasaga komt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken, zijn/haar mogelijkheden en beperkingen en samen komen we tot de doelstellingen waaraan de komende periode zal worden gewerkt. Er wordt een zorgovereenkomst opgesteld die ouders en Elsa ondertekenen
   • Een aantal formulieren worden besproken, deze kunnen ter plekke of later worden ingevuld en meegebracht worden naar de eerste sessie. We maken een afspraak voor de eerste sessie over 2-3 weken, in de tussentijd stel ik een handelingsplan op. Deze wordt opgestuurd, als er dingen moeten worden bijgesteld hebben we hier telefonisch contact over. Het wordt ondertekend en meegenomen naar de eerste sessie
   • Eerste sessie; indien relevant voor het kind wordt een ‘paardenboek’ wordt gemaakt, waarin na elke sessie samen met het kind wordt geschreven wat er is gedaan en wat hij/zij het leukste vond, bij toestemming hiervoor begeleid door foto’s van elke sessie
   • De eerste sessie is een kennismaking met de omgeving, paarden en mensen. Naar wat voor plek kom je, in welke volgorde worden dingen gedaan (eventueel met behulp van een pictogrammen bord). Kort wordt besproken hoe de sessie verloopt
   • Na elke sessie wordt met ouders/verzorgers kort besproken hoe het ging. Eventueel kan worden overlegd met kind en ouder/verzorger naar aanleiding van het geoefende tijdens de sessie, wat komende week in de thuis/schoolsituatie praktisch geoefend kan worden