Elsa Marieke

Paarden zijn zolang ik mij herinner deel van mijn leven geweest. Daarnaast ben ik al mijn hele werkende leven werkzaam in de zorg, als begeleider in de gehandicaptenzorg en in het speciaal onderwijs. Wat eerst nog een droom leek, mijn twee passies van paarden en mensen met een beperking met elkaar combineren, werd steeds meer werkelijkheid. Tijdens mijn studie Orthopedagogiek heb ik op verschillende plekken geholpen als vrijwilliger op maneges voor gehandicapten. In die periode kwam ik ook in aanraking met de kinderrevalidatie, alsmede met de kracht van de paarden in dit veld. Nadat ik de ORUN opleiding tot basis-instructrice én mijn Master Orthopedagogiek had afgerond, ben ik Equine Assisted Therapy, ook wel equitherapie genoemd, gaan studeren in België. Tijdens deze studie heb ik stage gelopen op verschillende plekken voor equitherapie. Dit bevestigde voor mij wat ik overal in mijn werk al vermoedde. Paarden bieden ongekende mogelijkheden tot groei en plezier, een vaak weinig voorkomende combinatie op therapeutisch gebied. Daarom bied ik equitherapie en begeleiding (SKJ geregistreerd) mede met behulp van dieren aan. Voor iedereen met een specifieke hulpvraag die affiniteit heeft met dieren. Het is een voorrecht om dit mijn werk te kunnen noemen. Omdat ik door de equitherapie ook steeds meer interesse heb gekregen in de invloed van het paard op het motorisch functioneren van kinderen, ben ik sinds dit jaar begonnen met de deeltijdstudie fysiotherapie. Erg interessant en ook erg pittig, ik hoop dat ik werk en studie kan blijven combineren want het zal mij zeker tot een betere equitherapeut maken!

Gezien mijn academische achtergrond vind ik het van belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten op het gebied van de equitherapie en de neurologische en sensorische ontwikkeling van kinderen en volwassen met ontwikkelingsproblematiek. Daarbij zoek ik vooral naar ‘wat werkt’ bij onderzochte groepen, om deze inzichten toe te kunnen passen in de equitherapie.