Welkom..

..bij Álfasaga! Mijn naam is Elsa Marieke Bouman, orthopedagoog en equitherapeut. Samen met mijn paarden en een team van helpers bied ik equitherapie en begeleiding, aan kinderen en jongvolwassenen met een hulpvraag. Álfasaga is IJslands voor ‘het verhaal van Álfur’, mijn prachtige, grappige en altijd vrolijke voskleurige (‘rode’) rijpaard. Voor het verhaal achter de naam, klik hier. Samen met ouders/verzorgers en kind kijk ik graag wat Álfasaga kan betekenen bij het tegemoet komen aan wensen en het beantwoorden van hulpvragen.

Het werken met paarden in een natuurlijke omgeving geeft rust en ontspanning. Op therapeutisch vlak valt er veel te behalen, paarden helpen om het kind te motiveren en activeren op een manier die mensen niet kunnen. In samenspraak met ouders/verzorgers wordt bepaald welke vorm van begeleiding of therapie geschikt is voor het kind. Op kleine schaal heb ik soms ruimte voor enkele kinderen in reguliere kinderlessen, neem contact op om te kijken of er op dit moment nog ruimte is in een les. Voor meer informatie over het aanbod, klik op begeleiding, equitherapie of paardrijles.

Hoe werkt het en wat wordt ermee bereikt?

Motorisch: Op het stappende, warme paard wordt een ritmische, wiegende beweging ervaren, wat spasticiteit vermindert. Het paard geeft zijn gezonde bewegingspatroon door aan het kind, en geeft de benen die wél doen wat je wilt, want zittend/liggend op het paard maakt het bekken dezelfde driedimensionele beweging als wanneer je zou lopen. Dit is uniek aan equitherapie en onderzoek bevestigt dat het de mobiliteit van kinderen die niet (zelfstandig) kunnen lopen bevordert. Hypotone kinderen worden gestimuleerd tot het aanspannen van hun rompspieren. De rompstabiliteit, het evenwicht en de fijne (hand)motoriek worden verbeterd. Afhankelijk van de (motorische) ontwikkeling van het kind, worden specifieke posities te paard gebruikt. Als het kind (nog) niet in staat is om te zitten, kan dit worden geoefend in duo-zit (de therapeut ondersteunt het kind door er achter te zitten) of in rug/buiklig/kruiphouding. Door het voortbewegen op een andere hoogte en op een andere wijze, wordt de ruimtelijke perceptie verbeterd.

Sensorisch: Het paard prikkelt de zintuigen op een aangename manier door zijn warmte, geur, zachte vacht, rustige ademhaling en geluiden. Zitten/liggen op het paard is een unieke multisensorische ervaring, waardoor stapsgewijs kan worden geleerd adequaat om te gaan met verschillende prikkels. Er zal worden ervaren dat deze ook verdragen kunnen worden, en in een later stadium kan zelfs plezier worden beleefd aan deze eerst zo nare prikkels. Paarden kunnen kinderen die door welke reden dan ook (ASS, trauma) moeite hebben met letterlijk dingen voelen, door ervaringsgericht leren weer leren voelen.

Sociaal-emotioneel:
Vanaf de rug van het paard ben je ‘groter’ dan volwassenen, en je blikveld ligt hoger. Tijdens de interactie met de paarden en de begeleiding, in de natuur, doet het kind veel succeservaringen op, zonder druk en verwachtingen lukken zo vaak dingen opeens wel. Dit versterkt het zelfbeeld, ook bij kinderen die rolstoelgebonden zijn en gewend om de wereld voornamelijk te bezien door op te kijken naar anderen en hun omgeving. Door de interactie met het paard kan worden gewerkt aan het ervaren en benoemen van emoties, op een later moment aan emotieregulatie en het leren om meer adequaat om te gaan met conflictsituaties.


Communicatief
(verbaal/non-verbaal): Door de sterke motivatie tot bijvoorbeeld weer verder stappen op het paard, kan worden aangeleerd om dit zelf duidelijk te maken. Er kan worden geleerd om de eigen wensen én grenzen beter aan te geven, keuzes te maken en te vragen om hulp. Vanuit de non-verbale communicatie met het paard kan worden voortgegaan op communicatie met de therapeut, ter bevordering van het taalbegrip en indien mogelijk de taalproductie.

Voor wie? 

Álfasaga biedt begeleiding aan kinderen vanaf 6 maanden met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand of beperking, of kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling, zowel op sociaal-emotioneel, fysiek gebied of een combinatie van beide. Zowel zeer jonge kinderen zijn dus welkom, als jongvolwassenen! Doordat het paard zijn gezonde bewegings- en gedragspatroon letterlijk doorgeeft, wordt het kind fysiek en emotioneel sterker. Juist als het op jonge leeftijd wordt gedaan, kan worden verwacht dat dit hun verdere ontwikkeling positief zal blijven beïnvloeden. De begeleiding is specifiek voor kinderen en jongvolwassenen met:

  • sociaal-emotionele beperkingen, veroorzaakt door ASS, AD(H)D, trauma, hechtingsproblematiek of andere oorzaken
  • lichamelijke beperkingen veroorzaakt door o.a. CP, DCD of (N)AH, waarbij naast fysieke doelen ook aandacht uitgaat naar handvatten bieden bij sociaal-emotionele uitdagingen die komen kijken bij fysieke problematiek
  • meervoudige beperkingen (door o.a. CP, het Rett-syndroom of andere syndromale of neurologische aandoeningen)
  • een vertraagde of stagnerende ontwikkeling

Om mijn paarden niet te zwaar te belasten, hanteer ik voor het rijden een limiet van 85 kg. Er kan eventueel gekeken worden of andere werkvormen dan rijden, gebruikt kunnen worden in de therapie of begeleiding. In de winter kan gewerkt worden in een binnenmanege. De locatie is goed toegankelijk voor rolstoelen en er is een opstapplatform (ook voor rolstoelen) om op het paard te kunnen komen.

Wie zijn wij?

                       Elsa Marieke                                                                                   Mignon                                                                                     Trea

                            K.B.                                                                                                          Nohrell                                                                                   Ivy

        Riva – overleden oktober 2021