Begeleiding

Begeleiding wordt aangeboden aan kinderen die vanwege van specifieke hulpvraag/vragen binnen de jeugdwet vallen en hierdoor (recht op) een indicatie hebben vanuit de gemeente of het CIZ. De begeleiding is ondersteunend en vooral gericht op het stimuleren van de ontwikkeling op verschillende gebieden, zoals het bevorderen van het zelfbeeld of de zelfredzaamheid. Bij kinderen met sociaal-emotionele problematiek, variërend van ASS tot trauma, kunnen de doelen bijvoorbeeld gericht zijn op leren grenzen stellen, bij je gevoel kunnen komen, emoties leren herkennen en benoemen (verbaal of non-verbaal). Altijd ligt hierachter het continue werken aan de sociale interactie, met het dier en de mensen eromheen, later zal hierbij ook de thuis- en school/dagbestedingssituatie worden betrokken.

Bij zelfredzaamheid kunnen de doelen gericht zijn op het aanleren van (ADL) vaardigheden. Voor hele jonge kinderen zal dan vooral worden gewerkt aan de voorwaarden die vooraf gaan aan het op latere leeftijd kunnen uitvoeren van (ADL) vaardigheden. Daarbij moet vooral worden gedacht aan het sterker worden in het lijf door het verbeteren van de rompbalans, het versterken van de symmetrie in het bewegingspatroon en het bevorderen van de mobiliteit. Maar ook bijvoorbeeld het leren omgaan met een beperking kan een doel opzich zijn. Kinderen die moeite hebben met structuur leren dit via het paard, omdat handelingen volgens een vaste volgorde moeten worden uitgevoerd voordat je op het paard kan zitten. Ook om weer naar huis te kunnen gaan moet het paard eerst worden verzorgd en terug naar de wei worden gebracht. Als het kind soms snel vast komt te zitten in een situatie, geeft het werken met paarden veel mogelijkheden om weer tot oplossingen te kunnen komen. De begeleider zorgt ervoor dat de voorwaarden hiervoor worden gecreeërd, en laat het kind zoveel mogelijk zelf tot een oplossing komen. Zo ervaart het kind dat je wel weer verder kunt, ook als iets eventjes moeilijk lijkt.

Door te werken met paarden geef je als kind op zinvolle manier invulling aan je dag en bovendien kan het ouders voor een paar uurtjes even ontzorgen als de zorg zwaar is. Tot slot geeft de verzorging van paarden (en al het andere leven wat er is op het terrein van Álfasaga!) mooie openingen om als kind te leren, via het zorgen voor de ander, om ook goed voor zichzelf te zorgen.

De begeleiding maakt gebruik van dezelfde werkvormen als in de equitherapie. Er kan zowel naast als op het paard worden gewerkt, alsmede met de hond. Er kan ook in een op een situaties, even niet met de dieren, worden gewerkt. Wat voorop staat, is dat ieder kind losstaand van zijn/haar beperking, altijd unieke sterke kanten heeft waarop kan worden ingezet. Dit bevordert het zelfbeeld van het kind en vooral, zorgt ervoor dat het kind (weer) plezier beleeft en gemotiveerd wordt bij activiteiten. En pas als je lekker in je vel zit, kan je je ontwikkelen!